Соопштение до осигурените лица и овластените лица на здравствените установи кои имаат сметки во Еуростандард банка АД Скопје

Eurostandard

Соопштение до осигурените лица на Фондот и овластените лица на здравствените установи/правни лица кои имаат трансакциски сметки во Еуростандард банка АД Скопје