Соопштение за продолжување на боледување

Соопштение  Продолжување на боледување по сите основи, избраниот лекар врши врз основа на непосреден преглед на осигуреното лице.

СООПШТЕНИЕ

Продолжување на боледување по сите основи, избраниот лекар врши врз основа на непосреден преглед на осигуреното лице. При тоа почнувајќи од 28.07.2021 година (среда) потребната скенирана документација(ПСР образецот и извештајот од специјалист/конзилијарно мислење/отпусно писмо), избраниот лекар треба да ја доставува електронски на новиот е-маил boleduvanjask@fzo.org.mk кај одговорно лице на Лекарските комисии (ПЛК/ВЛК) на Фондот.

Воедно ве информираме дека поради проблем со мејл комуникацијата на Фондот, потребно е избраните лекари повторно да ги проследат на новата е-маил адреса на Лекарските комиси сите барања за продолжување на боледување на осигурениците од 24.07.2021 година заклучно со 27.07.2021 година.