Соопштение за технички проблеми кај порталот на ФЗОРСМ

Соопштение Заради технички проблеми дел од услугите  достапни на порталот на ФЗОРСМ  се извршуваат  забавено

СООПШТЕНИЕ

Заради технички проблеми дел од услугите  достапни на порталот на ФЗОРСМ  се извршуваат  забавено, ова особено се однесува на делот поврзан со фактурирањето кон  ФЗОРСМ на  Здравствените установи за обезбедените здравствени услуги кон осигурениците  во изминатиот месец.

Фондот за здравствено осигурување соодветно ќе направи пролонгирање на рокот  за достава на фактурите  за изминатиот месец, за што навремено ќе бидете известени.

Ве  молиме за трпение и  разбирање  во добивањето на повратен одговор   за валидност на прикачените фајлови  за фактурирање од системот на Фондот.