Соопштение за укинување на мерките против COVID 19 за 01.07.2022 година.

Соопштение за укинување на активносте и мерките кои ги донесе Фондот за здраствено осигурување на Република Северна Македонија, за спречување на ширење и сузбивање на заразада од Covid- 19 (Коронавирус).