Македонски   English   Shqip  


 

Добрeдојдовте

Фондот за здравствено осигурување на Македонија е основан со Законот за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009,  50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014 и 113/2014)  заради спроведување на задолжително здравствено осигурување, како институција која врши дејност од јавен интерес и јавни овластувања утврдени со Законот...повеќе

Новости и соопштенија до јавноста и медиумите

(20.11.2019)
Соопштение - За одбележување  на Светската недела за рационална употреба на антибиотици... повеќе

(11.11.2019)
Соопштение - Работна посета на делегација на Фондот за здравство на Црна Гора ... повеќе

(30.10.2019)
Соопштение - Зголемување на капитациониот бод за 8 денари, зголемување на надоместоците на приватните здравствени установи за 15 насто,  зголемување на надоместокот за аптеки на 18 насто ... повеќе

(30.09.2019)
Соопштение -Од 1 октомври 2019 година лекови на рецепт - секој ден во месецот ... повеќе

(06.08.2019)
Соопштение до јавноста во врска со обезбедување на лекови на рецепт кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија ... повеќе
Список на аптеки во населените места каде се укина квотата .. повеќе

(22.04.2019)
Соопштение -  772 аптеки ќе добијат  12.000 денари зголемени квоти и за месец април 2019 година ...
повеќе

(20.03.2019)
Соопштение -  776 аптеки ќе добијат  12.000 денари зголемени квоти и за месец март 2019 година ... повеќе

(18.02.2019)
Соопштение за зголемување на квотите за 12.000 денари за ПЗУ аптеки за месец февруари 2019... повеќе

(06.02.2019)
Соопштение на ФЗОМ за рефундирање на средства за безглутенско брашно за лица заболени од целијакиаја ... повеќе

(31.01.2019)
Соопштение - за законски олеснувања на лицата со повисоки приходи кои наместо досегашната основица од 100% ќе плаќаат придонес за задолжително здравствено осигурување на пониска основица односно на 50% од просечната плата без да доаѓаат во Фондот за здравствено осигурување... повеќе

(23.08.2018)
Соопштение и демант по однос на поднесеното барање за упатување на болничко лекување во странство на осигуреникот К.Б. за неговото дете К.Е..повеќе

(22.08.2018)
Соопштение до јавноста во врска со поднесеното барање за упатување на болничко лекување во странство на осигуреникот К.Б. за неговото дете К.Е...повеќе

(02.06.2018)
Соопштение до јавноста
Известување  за погрешно информирање на јавноста во врска со проширување на задолжителната ампуларна терапија
Допис на ФЗОМ до Марти Алко ДОЕЛ

Архива на соопштенија до јавноста   .

Новости и соопштенија за даватели на услуги

(13.01.2020)
План за вид и обем на здравствени услуги за 2020 година за ПЗУ специјалисти, ПЗУ лаборатории ЛУ1 и ПЗУ специјалисти стоматолози...
повеќе

(31.12.2019) - Известување
Продолжување на рокот за фактурирањеповеќе 

(13.12.2019) - Соопштение
Во текот на месец ноември и почетокот на месец декември Фондот за здравствено осигурување и Лекарската комора остварија повеќе работни средби на кои беа разгледувани новите договори за 2020 година со кои повеќе 

(12.12.2019) -  Соопштение за договори
Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, ги информира давателите на здравствени услуги кои имаат активен договор со Фондот за 2019 година  дека здравствените установи од дејноста  за општа медицина, општа стоматологија, гинекологија,  приватни специјалисти, приватни специјалисти стоматолози, лаборатории, ортопедски и други  помагала, ќе пристапат кон склучување на договор со Фондот од 01.01.2020 година до 31.12.2026 година повеќе 

(12.12.2019) - Соопштение за анекси
Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, ги  информира давателите на здравствени услуги кои имаат активен договор со Фондот дека договорите за дијализа и специјализирана медицинска рехабилитација, ќе  се продолжат со анекс на договор до 31.12.2020 година повеќе 

(10.10.2019)
Повик и теркови за потребна документација за ЈЗУ и ПЗУ кои вршат специјалистичко консултативна и/или болничка здравствена заштита во 2020 година  повеќе

(18.06.2019)
Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, ги информира давателите на здравствени услуги дека договорите за општа медицина, општа стоматологија,  приватни специјалисти, приватни специјалисти стоматолози и лаборатории, ќе  се продолжат со анекс на договор до 31.12.2019 година .. повеќе

(12.06.2019)
Одлука за предлог референтни цени на лекови од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот со  бр. 02- 8295/4 .. повеќе

 (27.05.2019)
Кратко техничко упатство за надминување на проблемот со SSL сертификатот при работа со Порталот на ФЗОМ ... повеќе

(25.04.2019)
Соопштение за ослободување од партиципација... повеќе

(22.04.2019)
Соопштение до давателите на здравствени услуги... повеќе

(01.02.2019)
Известување за давателите на здравствени услуги за новите обрасци за лабораториски услуги... повеќе

Известување во врска со нови обрасци за лаборатории...повеќе

(01.02.2019)
Соопштение до здравствените установи во Р. Македонија кои имаат склучено договор за здравствени услуги со ФЗОМ ... повеќе 

(28.12.2018)
Соопштение до здравствените установи ... повеќе 

Извeстување за пријава на технички грешки при склучување на договорите/анеските со здравствените установи/правни лица

(23.12.2018)
Соопштение за зголемување на квотите за аптеки ... повеќе

Архива на соопштенија за даватели на здравствени услуги    .

 

Следете нé на:

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини