Македонски   English   Shqip  


 

Добрeдојдовте

Фондот за здравствено осигурување на Македонија е основан со Законот за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009,  50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014 и 113/2014)  заради спроведување на задолжително здравствено осигурување, како институција која врши дејност од јавен интерес и јавни овластувања утврдени со Законот...повеќе

Новости и соопштенија до јавноста и медиумите

(29.03.2018)
Соопштение до
јавноста
Остварена средба помеѓу ФЗОМ и претставници на ЗПГАМ ... повеќе

(16.03.2018)
Соопштение до
јавноста
Квоти на аптеки и обезбедување на лекови на рецепт на товар на ФЗОМ...повеќе
Презентација - "Квоти на аптеки и обезбедување на лекови на рецепт на товар на ФЗОМ"...повеќе

(31.01.2018)
Соопштение до
јавноста
Лицата со ниски примања и оваа година нема потреба да доаѓаат во Фондот за пререгистрација за остварување на право на здравствено осигурување...повеќе

(28.12.2017)
Соопштение до јавноста
За сторија објавена на Плусинфо и Слободен Печат на 28 декември 2017...повеќе

(20.12.2017)
Известување до здравствените установи и ортопедските куќи во врска со истекот на ЕЗК
....повеќе

(14.11.2017)
Информација - За барање за донација за лекување во странство на осигуреното лице В.З....повеќе

(07.11.2017)
Крводарителска акција "Фондовското срце" ...повеќе

(28.02.2017)
Соопштение до јавноста
Право на итна и неопходна здравствена заштита на осигурените лица на ФЗОМ во странство ...повеќе

(23.02.2017)
Соопштение до јавноста
Во 2017 поголем број на здравствени услуги и поголем буџет за УК за детска хирургија...повеќе

(21.02.2017)
Соопштение до јавноста
Фондот за здравство поблиску до пензионерите...повеќе

(31.01.2017)
Соопштение до јавноста
Лицата со ниски примања и оваа година нема потреба да доаѓаат во Фондот за пререгистрација за остварување на право на здравствено осигурување...повеќе

(26.01.2017)
Соопштение до јавноста
За одобрено барање на лекување во странство на осигуреното лице Л.Ј....повеќе

(24.01.2017)
Соопштение до јавноста
Зголемено користењето на електронските услуги 35,734 осигуреници досега ги искористиле електронските услуги на Фондот...повеќе

(20.01.2017)
Соопштение до јавноста
Зголемена потрошувачка и достапност на лекови- Годишен извештај за лекови за 2016 година...повеќе (презентација)

(17.01.2017)
Соопштение до јавноста
Контактирани 68.502 хронични пациенти од кол центарот на ФЗОМ...повеќе

(13.01.2017)
Соопштение до јавноста
Фондот за здравство го додели 10.000-тиот ваучер за ин витро...повеќе

(10.01.2017)
Соопштение до јавноста
Забрзано се одвива реализацијата на проектите од фармацевтската дејност...повеќе

(05.01.2017)
Соопштение до јавноста
Зголемен буџет на Детска болница - Козле за нови методи и поквалитетна
здравствена заштита за децата...повеќе

(04.01.2017)
Соопштение до јавноста
ПОГОЛЕМ БУЏЕТ ЗА НОВИ МЕТОДИ, ЛЕКОВИ И ЗГОЛЕМЕН ОБЕМ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ-
за 2 години буџетот на ФЗОМ зголемен за дополнителни 2 милијарди и 900 милиони денари...повеќе (презентација)

Архива на соопштенија до јавноста   .

Новости и соопштенија за даватели на услуги

(19.03.2018)
Соопштение - Информација во врска со барањата на Здружението на матични гинеколози на Република Македонија ... повеќе

(26.02.2018)
Фондот за здравствено осигурување превзема  активности за надминување на проблемите  кој ги имавте континуирано во изминатиот период поврзани со дигиталното потпишување при користење  на web порталот на ФЗОМ на било кој  пребарувач со обезбедување на Web базирана компонента за дигитално потпишување.Стариот начин на потпишување со користењето на постари верзии од пребарувачите и java повеќе нема да функционира... повеќе

(07.01.2018)
Соопштение - Анекси за намалување на казна 
...превземи

(06.02.2018)
Соопштение 
за превентивните цели за 2018 година ...повеќе

(02.01.2018)
Одлука за организирање и спроведување на дежурства на ПЗУ аптеки
...превземи

(29.12.2017)
Соопштение за даватели на здравствени услуги
Одлука за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2018 година...повеќе

(15.12.2017)
Известување од МТСП во врска со партиципацијата за воените инвалиди

(05.12.2017)
Одлуката за предлог референтни цени на лекови од Листата на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ  бр. 02- 16558/7 ... повеќе

(14.11.2017)
Известување за преговори со ЈЗУ за 2018 година... повеќе
Табела за побарувања од други ЈЗУ  со состојба на 30.09.2017 година ...повеќе
повеќе

(30.05.2017)
Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на месечниот износ на средства
...превземи

(09.03.2017)
Соопштение за даватели на здравствени услуги
Одлука за утврдување на предлог референтни цени на лекови 02-4109/1...превземи

(04.01.2017)
Соопштение за даватели на здравствени услуги
Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2017 година...повеќе

(06.12.2016)
Соопштение за даватели на здравствени услуги
Јавен повик - за правни лица (ортопедски куќи и здравствени установи аптеки) за склучување на договор за издавање на ортопедски и други помагала... .повеќе

Пријава од правното лице за склучување на договор

(17.11.2016)
Соопштение за даватели на здравствени услуги
Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2016 година...повеќе

(04.10.2016)
Соопштение за даватели на здравствени услуги
Известување за доставување на документација за обезбедување на видот и обемот на здравствени услуги на осигурените лица за 2017 година...
повеќе

  • 1.План за вид и обем за Превентивна здравствена заштита...преземи
  • 2.План за вид и обем за Специјалистико консултативна здравствена заштита...преземи
  • 3.План за вид и обем за Болничка здравствена заштита...преземи
  • 3б План за вид и обем (Дневна болница и стационар)...преземи
  • 4.План за вид и обем за Специјалистико консултативна здравствена заштита очна хирургија, пластика и ТБЦ...преземи
  • 5.План за вид и обем за Специјалистико консултативна стоматолошка здравствена заштита...преземи
  • Збирен рекапитулар...преземи
  • Преглед на нова опрема и нови дијагностички процедури за  2016 година...преземи
  • Список на вработени по структура...преземи

Архива на новости и соопштенија

Следете нé на:

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини