Започнува да се реновира објектот на Универзитетската клиника за психијатрија во Скопје

Започнува да се реновира објектот на Универзитетската клиника за психијатрија во Скопје

Почитувани,

Ве информираме дека од  15 мај започнува да се реновира објектот на Универзитетската клиника за психијатрија во Скопје преку Проектот за подобрување на енергетската ефикасност што се финансира преку Светска банка, а го спроведува Министерството за финансии во соработка со Министерство за здравство.

За време на реновирањето пациентите ќе бидат пренасочувани за хоспитален третман во Психијатриската болница-Скопје и одделот за психијатрија во Градската општа болница “8-ми Септември“-Скопје, за што овие установи имаат доволно капацитети. Детскиот оддел привремено ќе функционира во ГОБ “8-ми Септември“-Скопје, а амбулантата за детска и адлесцентна психијатрија ќе функционира во склоп на Заводот за ментално здравје „Младост“-Скопје.

Распоред за работа на клиниката за период на реконструкција во прилог

 

Бр.

Одделение

Институција каде е преместено

Адреса на институцијата

Контакт тел.

 

 

1

Конзилијарни прегледи и ургентна амбуланта за Универзитетски клиники, ЕЕГ и биофидбек

Постојна амбуланта на ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија-Скопје

Ул. „Белградска“бб, Скопје

 

02/ 3147-320,

075-456-917

 

 

2

Детска и адолесцентна психијатрија-хоспитален дел

ГОБ “8-ми Септември“-Скопјe, оддел за психијатрија (8 кат)

Ул. „Париска“бб Скопје

 

072-224-034,

070-377-390

 

 

3

Детска и адолесцентна психијатрија-Кабинет за невроразвојни растројства

Завод за ментално здравје „Младост“-Скопје

Бул.„Партизански Одреди“, бр. 60а

Карпош 2, Скопје

  

070-377-390

 

4

Редовни амбуланти

Амбуланта Тафталиџе-Здравствен дом Скопје

Букурешка бр.2, Тафталиџе, Скопје

 

071-208-282

 

5

Дневна болница

Центар за ментално здравје „Идадија“-Скопје

Ул. Коле Неделковски 52, Сkопје

070-255-436

 

6

Администрација на ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија

ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух говор и глас Скопје

Ул. „Белградска“ бб, Скопје

076-456-303,

075-444-025,

075-240-230