Новости трезор

Почитувани, почнувајки од 08.10.2012 започна со работа Е-трезор (електронско банкарство на ЈЗУ)

Почитувани, почнувајки од 08.10.2012 започна со работа Е-трезор (електронско банкарство на ЈЗУ). На следниот линк можете да ја преземете постапката за регистрација на корисници.

Информација за сметки на ЈЗУ повеќе

Со измените на Законот за здравствено осигурувањ е и Законот за платен промет сите сметки на јавните здравствени установи во деловните банки треба да се затворат заклучно со 31 декември 2010 година.

Трезор обука за ЈЗУ

Покана и распоред за обука за подготвување, пополнување и доставување на барања за плаќање