Цели и придобивки од воведување на трезорско работење на ФЗОМ