Извештаи од извршени контроли на сектори во ФЗОМ

Извештаи од извршени контроли на сектори во ФЗОМ

Извештаи од извршeни контроли од страна на сектор Финансии

Извештаи од извршeни контроли од страна на сектор Фармација

Извештаи при извршeни контроли од страна на сектор Фармација во ПЗУ аптеки кои имаат договор со ФЗОМ за обезбедување на осигурените лица со лекови на рецепт од листата на лекови на товар на Фондот за примарна здравствена заштита

Извештаи од извршeни контроли од страна на сектор Контрола

Извештаи од извршeни контроли од страна на секторот Контрола во ФЗОРСМ