Организациска поставеност

page-07.jpg

Организациска поставеност

 

Директор на Фонд за здравствено осигурување на Македонија

Стево Крстевски е именуван за Директор во Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија на 03 ноември 2020 година. Стево Крстевски е роден на 14.05.1984 година во Велес. Во академската 2002 до 2006 година дипломира економски факултет, насока Сметководство и Ревизија на Универзитетот Св. “Кирил и Методиј” во Скопје.

 

 

 

 

Директор на Фонд за здравствено осигурување на Македонија

Фатон Ахмети, роден 1987 година, во Тетово, Република Северна Македонија.Има завршено дипломски студии по фармација, магистерски студии по фармацевтски науки и магистерски студии по бизнис администрација – менаџмент.Во периодот 2009-2017 бил ангажиран на различни проекти во здравствениот сектор, на повеќе позиции: проект менаџер, менаџер на квалитет, менаџер на корисничка поддршка и аналитичар на работни процеси.

 

 

 

 

Контакт