Организациска поставеност

page-07.jpg

Организациска поставеност

 

Директор на Фонд за здравствено осигурување на Македонија

 

М-р Магдалена Филиповска Грашкоска,од 19.04.2022 до 17.10.2022 година е В.Д. Генерален директор на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија. Со одлука на Владата на РСМ на ден 18.10.2022 година е именувана за Генерален директор на ФЗОРСМ.

Родена е на 10.01.1982 година во Скопје. Дипломирала во 2005 година на Универзитет Св. Кирил и Методиј, Правен факултет “Јустинијан Први”, отсек: правни науки, а во 2010 година магистрирала на Универзитетот Св. Кирил и Методиј, Правен факултет “Јустинијан Први” во областа на деловното право (Трговско право, Заштита на потрошувачи, Меѓународни трговски договори, Преземање на друштва, Корпоративно управување, Банкарско право, Стечајно право, Финансиски и стратегиски менаџмент, Маркетинг итн.)

 

 

 

 

 

В.д. директор на Фонд за здравствено осигурување на Македонија

 

Д-р Асаф Абдурамани

Д-р Асаф Абдурамани, од Тетово, Република Северна Македонија. Има завршено Медицински факултет во Воена медициска академија ГАТА, Р Турција, дипломиран како општ лекар и офицер со чин поручник. Доктор по медицина е, радиолог, мајор во АРСМ, Специјалист по дијагностичка и интервентна радиологија во Воено - медицински центар Скопје.

 

 

 

 

Офицер за заштита на лични податоци

Сашко Младеновски
+389 2 3289 052
[email protected]

 

Контакт