Подрачна служба Фонд за Здравствено Осигурување на Македонија

Подрачна служба Фонд за Здравствено Осигурување на Македонија
Реден број Подрачна служба Раководител Мобилен Е-Мail адреси
1 БЕРОВО Сања Поповски 071 372 001 [email protected]
2 БИТОЛА Веселин Стојчевски 071 372 002 [email protected]
3 БРОД Сања Костадиновска 071 372 003 [email protected]
4 ВАЛАНДОВО Александра Јанева 071 372 004 [email protected]
5 ВИНИЦА Гоце Милевски 071 372 005 [email protected]
6 ГЕВГЕЛИЈА Митко Ризов 071 372 006 [email protected]
7 ГОСТИВАР Љубица Заревска 071 372 007 [email protected]
8 ДЕБАР Фуат Спахиу 071 372 008 [email protected]
9 ДЕЛЧЕВО Влатко Даневски 071/372 009 [email protected]
10 ДЕМИР ХИСАР Каролина Чорбевска 071 372 010 karolinac@fzo,org.mk
11 КАВАДАРЦИ Тања Спасова 071 372 011 [email protected]
12 КИЧЕВО Ќендрим Алими 071 372 012 [email protected]
13 КОЧАНИ Јордан Синадинов 071 372 013 [email protected]
14 КРАТОВО Биљана Симоновска  071 372 014 [email protected]
15 КРИВА ПАЛАНКА Фросина Крстевска 071 372 015 [email protected]
16 КРУШЕВО Никола Петроски 071 372 016 [email protected]
17 КУМАНОВО Ридван Асани 071 372 017 [email protected]
18 НЕГОТИНО Марина Димитрова 071 372 018 [email protected]
19 ОХРИД Катерина Лазороска Јанческа 071 372 019 [email protected]
20 ПРИЛЕП Кристијан Пиличев 071 372 020 [email protected]
21 ПРОБИШТИП Тони Стојановски 071 372 021 [email protected]
22 РАДОВИШ Тони Митев 071 372 022 [email protected]
23 РЕСЕН Арјан Мехмети 071 372 023 [email protected]
24 СВЕТИ НИКОЛЕ Витка Постолова 071 372 024 [email protected]
25 СКОПЈЕ Жаклина Стаменкова 071/372 025 [email protected]
26 СТРУГА Димче Шипинкаровски 071 372 026 [email protected]
27 СТРУМИЦА Ѓорѓи Стојков 071 372 027 [email protected]
28 ТЕТОВО Уљбер Алији 071 372 028 [email protected]
29 ВЕЛЕС Валентина Делиманчева 071 372 029 [email protected]
30 ШТИП Емилија Ефремова 071 372 030 [email protected]