Почитувани, на следниот линк можете да направите превземање на изводите за Вашата ЈЗУ

Почитувани, на следниот линк можете да направите превземање на изводите за Вашата ЈЗУ