Хроничните болни отсега по лекови кај матичните лекари

Хроничните болни отсега по лекови кај матичните лекари

Новините во примарната здравствена заштита предвидуваат дека болните со висок крвен притисок, шеќерна болест, намалена функција на тироидната жлезда, бронхитис на белите дробови и астма, можат да добијат терапија и едукација кај својот матичен лекар.

 

Со промените во системот на примарната здравствена заштита пациентите/осигурениците, преку ФЗО, ќе можат на побрз и поефикасен начин да дојдат до терапија за хроничните болести. Согласно со новиот Правилник, болните со висок крвен притисок, шеќерна болест, намалена функција на тироидната жлезда, бронхитис на белите дробови и астма ќе можат да добијат терапија и едукација кај својот матичен лекар, најави м-р Магдалена Филиповска-Грашкоска, директор на Фондот за здравствено осигурување.

Со овие новини матичните лекари ќе може да препишуваат терапија и да дијагностицираат, што досега го правеа само специјалисти и супспецијалисти. Тоа значи дека пациентите ќе ја добијат здравствената услуга поблиску до местото на живеење и нема да бидат дополнително упатувани на специјалист од соодветната област
- најави Филиповска-Грашкоска.

Министерството за здравство, со поддршка на СЗО, започна кампања за промените во системот на примарната здравствена заштита.

Врз основа на анализа на Министерството за здравство, се увиде потребата од ревидирање и системски решенија на примарната здравствена заштита, која претставува основа на целиот здравствен систем. Трансформацијата е во насока на ревидирање и модернизирање на примарната здравствена заштита, со акцент на хроничните заболувања
- рече минситерот за здравство д-р Фатмир Меџити.

За оваа цел Министертвото за здравство отпечати интерактивни брошури, обучи 700 матични лекари и посети повеќе здравствени домови за да можат пациентите и лекарите одблиску да се запознаат со овие новини.