Надминување на проверката за SSL сертификат при најава на портал, ДРГ, Мое Осигурување и е-Трезор (Привремено решение)

Надминување на проверката за SSL сертификат при најава на портал, ДРГ,  Мое Осигурување и е-Трезор  (Привремено решение)

Почитувани,

Со цел да се надминат техничките проблемите со кои се соочивте во текот на денешниот ден при најава на порталот, ДРГ системот, Мое Осигурување и е-Трезор на ФЗОРСМ, во зависност од пребарувачот кој го користите за најава потребно е да примените една од подолу опишаните постапки.

Напоменуваме дека наведената постапка потребно е да ја примените
еднократно.