Биомедицинско потпомогнато оплодување

Плаќање во биомедицинско потпомогнато оплодување

ИН-ВИТРО

Осигуреното лице може да оствари право на БПО за здравствените услуги извршени во постапките на БПО, спроведени со автологно оплодување и алогенеичко оплодување согласно со најновиот правилник.

Информации за БПО / ин-витро постапка секој работен ден од 12.30 до 16.30

Д-р Силвана Андов +389 2 3289 010 [email protected]
Д-р Ана Митевска +389 2 3289 009 [email protected]
Јешим Алими +389 2 3289 092 [email protected]
Д-р Јасминка Трајкоска-Спасовска +389 2 3289 086 [email protected]
СЕКРЕТАРИ
Несрин Муареми +389 2 3289 068 [email protected]
Катарина Наумовска +389 2 3289 016 [email protected]