Осигуреници

СООПШТЕНИЈА

  • 29.01 2022
    Фондот за здравствено осигурување презема низа мерки во интерес на безбедноста на граѓаните на целата државата, како и на здравствените работници за да се минимизира непотребниот контакт меѓу матичните лекари и пациентите, кои треба да се обраќаат на лекар само кога тоа е навистина неопходно
  • 13.01 2017
    On 03.01.2017, the Health Insurance Fund awarded the 10,000th voucher for in vitro fertilization. The insured person who received the voucher is 43 years of age from Skopje, with initials S.M.M. The Fund wishes successful procedure and a baby in the New Year.