Пристап до Е-услуги на ФЗОРСМ

ДОБРОДОЈДОВТЕ НА ВЕБ ПОРТАЛОТ НА ФЗОРСМ

 

ПРИСТАП ДО ВЕБ ПОРТАЛ

 

Осигуреници

  • Проверка здравствено осигурување
  • Избор на матичен лекар
  • Преглед на членови

види повеќе

Здравствени работниц

  • Проверка на податоци за пациенти
  • Следење на текот на пациенти
  • Преглед на профилот

види повеќе

Овластени лица

  • Преглед на пријавени вработени
  • Спроведување на М1 пријави
  • Пријава на членови на вработени

види повеќе