Соопштение до јавноста за начинот на избор на лабораторија