Регионален форум на фондовите за здравство

На 31 мај и 1 јуни, во Охрид се одржува IV–от Регионален форум за финансирање на јавното здравствено осигурувањe каде Р. Македонија за прв пат ја има честа да се јави во улога на домаќин на еден ваков настан од областа на здравственото осигурување. Имено, организатор на овој настан е Фондот за здравствено осигурување на Македонија со поддршка од ИПА Програмата за координација на социјалната сигурност и реформи во социјалната сигурност.