Соопштение до јавноста за БПО ин-витро постапка

ФЗО сака да ја информира јавнота за промените во правилникот за биомедицинско потпомогнато оплодување / ин витро фертилизација (ИВФ) кои стапуваат во сила од 1/ви Август 2010.