Известување до програмерските фирми кои ги изработуваат/одржуваат софтверските решенија на избраните матични лекари