Упатство за препишување на рецепти од страна на матичните лекари

Упатство за постапување на избраните лекари (општа медицина, геникологија и стоматологија) во врска со обврската за пропишување на лекови на печатен рецепт на товар на фондот заз дравствено осигурување на Македонија