Соопштение За давателите на здравствени услуги за електронски начин на доставување на фактурите преку Веб Порталот на ФЗОМ

Соопштение За давателите на здравствени услуги за  електронски начин на доставување на фактурите преку Веб Порталот на ФЗОМ