Упатство за начинот на работа на руралните лекари во здравствените домови