Терк на прегледи за достава на лекови од листата на лекови од БЗЗ на ФЗОМ по допис бр 9613/1