Работна средба на ФЗОМ со делегација на Фондот за задолжително здравствено осигурување на Република Албанија

Законската регулатива, начинот на којшто се остваруваат правата од здравственото осигурување, особено македонскиот модел на стекнување на правото на ортопедски помагала беа во фокусот на работната средба на директорите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, др. Сашо Стефаноски и Орхан Рамадани со директорката на Фондот за задолжително здравствено осигурување на Република Албанија, Вјолца Брахо.