Соопштение до јавноста

Почитувани, по повод пишувањата на определени веб портали и социјални мрежи кои повикуваат за донации, Фзо сака да ја извести јавноста дека го одобри лекувањето во Р. Германија за бебето Мартин Мицев во целост во висина од 280.000 евра. Решението е предадено на родителите. Фзом посакува побрзо излекување и закрепнување.               
Со почит,                   
ФЗОМ