Посета на подрачната служба и на општа болница Борка Талески во Прилеп

Во рамките на отворени денови на Фондот, директорот на ФЗОМ, д-р Сашо Стефаноски денеска ја посети подрачната служба во Прилеп. Стефаноски оствари директни средби со осигурениците и имаше можност непосредно да разговара со нив. Овие средби се еден од барометрите да се детектира перцепцијата на осигурениците за квалитетот на работата на Фондот, какво е нивното задоволство од реализацијата на проектите и услугите, како и можност да дадат предлози или свои идеи.