Посета на подрачната служба и на специјалистичка ординација и на општа болница во Кавадарци

Директни средби со осигурениците денеска оствари директорот на ФЗОМ, д-р Сашо Стефаноски, кој во рамките на отворени денови на Фондот ја посети подрачната служба во Кавадарци. Во непосреден разговор, директорот се информира за задоволството на осигурениците од реализацијата на проектите и услугите на Фондот. Сметајќи ги овие средби за репер преку кој се детектира реалната перцепција на осигурениците и непосредно се добиваат информации за квалитетот на работата на Фондот, Стефаноски ги сослуша нивните предлози и идеи за натамошно подобрување на работата на Фондот.