РЕАКЦИЈА За насловот на порталот Телеграф објавен на 22.12.2016

Фондот за здравствено осигурување на Македонија реагира на насловот на објавената сторија за донација на порталот telegraf.mk затоа што ја доведува јавноста во заблуда дека државата не го покрива лекувањето во Италија.