За одобрено барање на лекување во странство на осигуреното лице Л.Ј

Фондот за здравствено осигурување сака да ја информира јавноста дека постапи максимално брзо по поднесеното барање за лекување во странство со конзилијарно мислење за осигуреното лице Л.Ј. и го одобри лекувањето во целост во Турција. Фондот искрено се надева дека лекувањето на малиот Л.Ј. ќе биде успешно.