Фондот за здравство поблиску до пензионерите

Директорите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, др. Сашо Стефаноски и Орхан Рамадани беа во посета на сојузот на пензионери и одржаа работна средба со претседателот на Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија Драги Аргировски и со претставници од Сојузот на пензионери на Македонија.