Новости за е-услуги на ФЗОМ

Фондот за здравствено осигурување превзема  активности за надминување на проблемите  кој ги имавте континуирано во изминатиот период поврзани со дигиталното потпишување при користење  на web порталот на ФЗОМ на било кој  пребарувач со обезбедување на Web базирана компонента за дигитално потпишување. Стариот начин на потпишување со користењето на постари верзии од пребарувачите и java повеќе нема да функционира.
Фондот изврши надоградба на софтверското решение за web  порталот и овозможи негово користење на следниве пребарувачи:

На следниот линк се соодветните упатства за инсталација во зависност од пребарувачот кој го користите:

Фондот за здравствено осигурување превзема  активности за надминување на проблемите  кој ги имавте континуирано во изминатиот период поврзани со дигиталното потпишување при користење  на web порталот на ФЗОМ на било кој  пребарувач со обезбедување на Web базирана компонента за дигитално потпишување. Стариот начин на потпишување со користењето на постари верзии од пребарувачите и java повеќе нема да функционира.
Фондот изврши надоградба на софтверското решение за web  порталот и овозможи негово користење на следниве пребарувачи:

На следниот линк се соодветните упатства за инсталација во зависност од пребарувачот кој го користите

Chrome
Opera
Mozila
Microsoft Edge