Интерен оглас за унапредување 2/2018

Врз основа на член 48 од Законот за административни службеници (“Сл.весник на РМ“ бр.27/2014, 199/2014, 154/2015, 48/2015, 142/2016 и 11/2018), ФЗОСМ објавува:

 

Оглас број
2/2018
Оглас дата
Оглас рок
Објавено на
19.10.2018
Оглас состојба
Завршен