Соопштение за продолжување на рокот за достава на потребна документација за 2019 година