Интерен оглас за унапредување 3/2018

Врз основа на член 48 од Законот за административни службеници (“Сл.весник на РМ“ бр.27/2014, 199/2014, 154/2015, 48/2015, 142/2016 и 11/2018), ФЗОСМ објавува:

 

Оглас број
3/2018
Оглас дата
Оглас рок
Објавено на
15.11.2018
Оглас состојба
Завршен