Соопштение: Анекс за продолжување на договорите со избраните лекари стоматолози и специјалисти стоматолози

На денешната средба што се одржа во просториите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, Фондот и Стоматолошка комора на Македонија се договорија да се потпише анекс за продолжување на постоечките договори со избраните лекари стоматолози и специјалисти стоматолози кој ќе се применува во наредните шест месеци. Во меѓувреме преставниците на Фондот за здравство и Комората ќе формираат посебни работни групи кои ќе работат на подобрување на договорите и нивни корекции.