Известување за здравствените установи / ортопедски куќи

Известување за здравствените установи / ортопедски куќи за поднесување на електронски барања за договори / анекси за 2019 година