Соопштение за зголемување на квотите за 12.000 денари за ПЗУ аптеки за месец февруари 2019

Фондот за здравствено осигурување на Македонија донесе одлука за линеарно зголемување на квотите за дополнителни 12.000 денари за секоја здравствена установа – аптека, освен за апеките со максимална месечна квота од 650.000 денари за месец февруари.