Соопштение - 776 аптеки ќе добијат 12.000 денари зголемени квоти и за месец март 2019 година

Седумстотини седумдесет и шест приватни здравствени установи-аптеки, со кои Фондот за здравствeнo осигурување во моментов има склучено договор, за месец март 2019 година, ќе добијат рамномерно зголемување на квотите за лекови, за 12.000 денари.