Зголемување на капитациониот бод за 8 денари, зголемување на надоместоците на приватните здравствени установи за 15 насто

Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, за сите матични лекари во примарната здравствена заштита од општа пракса и гинекологија и обезбеди покачување на капитациониот бод за 8 денари или зголемување од 15%, односно покачување за стоматолозите за 8 денари или 18%. Фондот за здравствено осигурување, преку Владата на Република Северна Македонија, за оваа намена, дополнително обезбеди 465 милиони денари годишно.