Пропишување и издавање на лекови без хартија преку воведување на еРецепт

Воведување на еРецепт

Фондот за здравствено осигурување од утре, први мај 2020 година воведува пропишување и издавање на лекови без хартија, преку електронски рецепт еРецепт за хронична терапија за хронично болни лица