Известување за електронско потпишување на спецификации