Интерен оглас за унапредување 01/2021

Врз основа на член 48 од Законот за административни службеници (“Сл.весник на РМ“ бр.27/2014, 199/2014, 154/2015, 48/2015, 142/2016 и 11/2018), ФЗОСМ објавува:

 

Оглас број
01/2021
Оглас дата
Оглас рок
Објавено на
07.12.2021
Оглас состојба
Завршен