Известување за ортопедски куќи /аптеки кои имаат активен договор за издавање на ортопедски и други помагала

Ortopedski

За време на привремената спреченост поради технички проблеми при процесот на електронска заверка/нарачка/испорака и фактурирање на ортопедски и други помагала, Подрачните служби на Фондот и засегнатите правни субјекти кои имаат активен договор со Фондот за испорака на ортопедски идруги помагала, треба да се придржуваат кон следните насоки: