Системот на ФЗО е во функција, започна исплатата на боледувањата, породилните и рефундациите

FZORSM

Речиси сите модули на ФЗОРСМ, се ставени во функција. ИТ експертите ги финализираат процесите и функционалностите, и со тоа започна исплата на боледувањата, породилното остуство и разни рефундации. 

Се очекува осигурениците етапно да ги добиваат средствата на своите сметки во текот на утрешниот ден и во среда. Тоа значи дека веднаш ќе започне исплатата на боледувањата кои биле внесени до 05.02.2023 година. Податоците за боледувањата кои се доставени после овој датум ќе започнат да се внесуваат во Подрачните служби за и тие да влезат во системот за редовна исплата. 

Во тек е и враќањето во функција и на ДРГ системот, (кој е систем за евиденција на болничките услуги) за што јавноста навремено ќе биде известена.

ФЗОРСМ уште еднаш се заблагодарува за трпението и разбирањето. 

Фондот ќе извествестува во текот на денот, за сите информации.