Надградба на порталот на Фондот

Надградба на порталот на Фондот

Почитувани, 

Во претходниов период се правеше софтверска надградба на порталот на Фондот. Од оваа причина старите зачувани линкови (Bookmarks, Favourites), од кои пристапувате до порталот, се нефункционални и треба да се избришат од вашиот прелистувач, бидејќи можат да предизвикаат грешки, а со коишто се соочувате во изминатиов период. 

Препорачуваме на порталот да пристапувате од линкот https://portal.fzo.org.mk, поставен на веб-страницата на Фондот.


Ви благодариме на разбирањето.