Примопредавање на должностите на директори на ФЗОРСМ

Примопредавање на должноста директор на ФЗОРСМ

Денеска се изврши примопредавање на должноста директор на ФЗОРСМ. Досегашните директори М-р. Магдалена Филиповска Грашкоска и Д-р. Асаф Абдурамани како в.д директор ја предадоа должноста на новите в.д директори Сашо Клековски и Бранко Аџигогов, назначени од Владата на РСМ.

Клековски завршил Медицински факултет на Универзитетот “ Св.Кирил и Методиј“ во Скопје и е со 30 годишно искуство како менаџер, аналитичар, консултант во граѓанскиот, јавниот и приватниот сектор.

Аџигогов доаѓа од редот на вработените и има повеќегодишно искуство во делот на менаџментот на Фондот.  Новите директори функцијата ја превземаат од денеска