Директор на Фонд за здравствено осигурување на РСМ Faton Ahmeti

Faton Ahmeti

Биографија

Фатон Ахмети, роден 1987 година, во Тетово, Република Северна Македонија.

Има завршено дипломски студии по фармација, магистерски студии по фармацевтски науки и магистерски студии по бизнис администрација – менаџмент.

 

 

 

 

Претходно искуство

  • Во периодот 2009-2017 бил ангажиран на различни проекти во здравствениот сектор, на повеќе позиции: проект менаџер, менаџер на квалитет, менаџер на корисничка поддршка и аналитичар на работни процеси.
  • Во периодот 2017-2019 ја извршувал функцијата државен секретар во Владата на Република Северна Македонија – Секретаријат за спроведување на Охридскиот рамковен договор.
  • Во периодот 2019-2020 бил ангажиран како раководител на одделение во Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците.

Зборува течно албански јазик (мајчин јазик), македонски и англиски. Има солидни познавања на германски јазик, а се служи со турскиот, српскиот и хрватскиот јазик.

Владее со напредни вештини во ИТ технологија како: пакетот Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, Visio, Project). Поседува одлични вештини при користење на апликации за научни истражувања како IBM SPSS и MegaStat.

Од 2005 година е член на Демократска унија за интеграција, актуелно е член на Централниот Совет.

Брачна состојба: женет, татко на едно дете.