Потврда за платен придонес (сини карти)

Потребни документи се:

  • Доказ дека е платен придонесот (заверена декларација од УЈП)